Princess Ruth Keʻelikōlani Keanolani Kanāhoahoa. ʻO kēia ka lā ou.
Mahlao nui e Keʻelikōlani no kou mau haʻawina i ka ‘ōlelo Hawaiʻi ame nā mea like ʻole. E ola mau loa ka ʻōlelo Hawaiʻi. 

Princess Ruth Keʻelikōlani Keanolani Kanāhoahoa. ʻO kēia ka lā ou.

Mahlao nui e Keʻelikōlani no kou mau haʻawina i ka ‘ōlelo Hawaiʻi ame nā mea like ʻole. E ola mau loa ka ʻōlelo Hawaiʻi.